Как да настроите интернет връзка към iPhone

В повечето случаи настройването на Интернет на iPhone е лесно, тъй като промените се извършват автоматично след откриването на хардуера или SIM картата. За да се свържете обаче, трябва да активирате съответните функции. Ако интернет не работи дори след настройката, проблемът може да е закъсняло плащане или проблеми от доставчика.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

Настройване на мобилния интернет

Настройването на Internet Megafon до iPhone и свързването на услугите на други оператори се извършва по същата схема. Първо проверете дали функцията за прехвърляне на данни е активирана. За да направите това, отидете в раздела „Настройки“ и изберете линията „Клетъчна“. В отворения прозорец трябва да се активира опцията „Клетъчни данни“.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

Ако функцията за пренос на клетъчни данни е деактивирана, Internet Tele2, Yota, Beeline и други доставчици ще бъдат достъпни само след настройване на Wi-Fi връзка и откриване на необходимото оборудване. Използването на 3G и други усъвършенствани стандарти позволява повишена скорост. Когато е свързан с Edge, действителното време за прехвърляне може да е твърде дълго. Поради това потребителят ще почувства, че няма връзка.

Дори след активиране на опциите, връзката може да липсва или да е бавна. Зависи от оператора и зоната на покритие. Дисплеят на устройството показва кой стандарт за връзка се използва. В горната част на екрана може да има икони „E“ (Edge) или „3G“. Ако няма символ, достъпът до мрежата е ограничен. Това може да се дължи или на недостатъчна зона на покритие, или на неправилна настройка на MTS Internet на iPhone или на услуги на други доставчици.

За да проверите настройките, отидете на раздела 'Cellular' => 'Настройки на данните' и изберете реда 'Cellular data network'. В блока „Клетъчни данни“ трябва да се попълнят 3 полета: парола, потребителско име и точка за достъп (APN).

Допълнителна информация iPhone (рано или късно) iPhone Моля обърнете внимание)

Точни стойности могат да бъдат получени след изпращане на заявка до доставчика чрез контактния център. Настройките ще бъдат под формата на съобщение. Не е необходимо да въвеждате параметрите ръчно, достатъчно е да потвърдите попълването на полетата. След като запазите настройките, трябва да рестартирате устройството, за да влязат в сила промените.

Как да се свържете с Wi-Fi

За да се свържете с мрежата, отидете в менюто „Настройки“ и изберете линията „Wi-Fi“.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

интересни 6.1-инчови iPhone 12 и iPhone 12 Pro първо се пускат в продажба Epic Games моли съда да върне Fortnite на App Store

Активирайте опцията и изчакайте.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

Когато устройството намери налични връзки, изберете тази, която искате.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

След въвеждане на паролата потвърдете операцията. Ако връзката е правилна, вляво от името на мрежата ще се появи синя отметка, а вдясно иконата Wi-Fi.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

В повечето случаи настройките за връзка са предварително дефинирани. За да проверите, можете да щракнете върху името на мрежата. В реда „Маска на подмрежата“ трябва да се посочи параметърът „255.255.255.0“. В полетата „DNS“ и „Рутер“ се записват едни и същи адреси за правилна работа.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

Ако са посочени правилните настройки и връзката е осъществена, причината за липсата на интернет най-често е бавната скорост. Тя може да намалее поради големия брой потребители.

След свързване на интернет към iPhone все още не работи

В повечето случаи проблемът може да бъде разрешен след рестартиране на цялото оборудване. Понякога причината се крие в липсата на услуги, закъснялото плащане или потреблението на трафик. Първо, трябва да се свържете с оператора, за да се уверите, че доставчикът не извършва поддръжка.

Няма достатъчно пари в сметката

Ако салдото стане отрицателно, потребителят няма да може да се свърже с мрежата дори с предплатени услуги. Ще се покаже стандартната икона за пренос на данни, но вместо избрания сайт, устройството ще отвори страница със съобщение за необходимостта от попълване на акаунта.

Целият мобилен трафик е изразходван

Ако няма наличен трафик, може да се отвори прозорец с оферта за закупуване на допълнителни услуги. За да разрешите проблема, можете да потвърдите операцията или да се свържете с доставчика, за да начислите месечното плащане и да свържете отново пакета.

Как да настроите интернет връзка към iPhone

Услугата, отговорна за мрежовия достъп, не е свързана

Достъпът до мрежата се осигурява от оператори, използващи всякакви пакети услуги. Единствената разлика е в размера на трафика и разходите. Липсата на услуга може да се дължи на самопромяна на настройките. За да възстановите достъпа, трябва да се свържете с персонала за техническа поддръжка и да поискате получаване на данни.

Неуспешно свързване с Wi-Fi мрежа

В някои случаи връзката се възстановява след принудително рестартиране на рутера и смартфона. Проблемът може да е слаб сигнал или малка зона на покритие, така че опитайте да позиционирате рутера си по-високо. Избягвайте препятствията. Разширените потребители могат да разширят зоната на покритие чрез настройките. Алтернативен вариант е закупуването на подвижна антена.

Rate article
Мобилни телефони - новини, рецензии и лайфхакове.
Add a comment