Ултралингва речник

Ултралингва речник Може би най-добрият речник за iphone. За съжаление изобщо няма руски. Но за тези, които говорят английски, ще бъде много полезно. Размерът на програмата е 61 Mb. Когато избирате речник, можете да промените посоката на превод. Глаголите се превеждат във всякаква времева форма. Също така, за посочения глагол можете да видите представянето му в други настроения, времена, числа, лица и пол. Почти образователна справка. Направен отделен раздел за числа. Отпечатвате номера, получавате името на този номер на избрания език. Директен и обратен превод е възможен за почти всички основни европейски езици:

Езици за превод:

Английски речник английски тезаурус френски речник френски тезаурус френски – английски (мед.) Испански – английски немски – английски италиански – английски португалски – английски норвежки – английски латински – английски есперанто – английски испански – френски немски – френски италиански – френски немски – испански португалски – Испански

Rate article
Мобилни телефони - новини, рецензии и лайфхакове.
Add a comment